Cytiva磁珠,Streptavidin Mag Sepharose 2×1 ml,链霉亲和素 Mag Sepharose

2022年3月23日 作者 jinpanbio

Streptavidin Mag Sepharose 2×1 ml

货号:28985738描述:Streptavidin Mag Sepharose 2*1mL

Streptavidin Mag Sepharose磁珠可以简单高效的通过免疫沉淀富集靶蛋白,同时也可用于生物素化生物分子的纯化。Streptavidin Mag Sepharose,利用生物素和链霉亲和素配体(固定在磁珠上)之间的强相互作用。磁珠简化了小规模样品纯化的处理流程。磁珠有两种包装规格可供选择: 2 ?— 1 ml 10% 悬液 and 5 ?— 1 ml 10% 悬液.一mL10% 介质浆料和100 ??l已沉淀介质相同,按照建议的免疫沉淀反应操作方案,足够用于20次纯化。